Registre de Voluntaris Esportistes

Nom
Cognoms
DNI/NIE
Email
Codi Postal
Federació
Codi seguretat
He llegit i estic d'acord amb l'avís legal, i autoritzo el responsable del tractament a cedir les dades a la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya) per al compliment dels seus fins, d’acord amb l’avís legal